Prevence koronaviru

Snižte své riziko nakažení koronavirem
Důležité je postupovat tak, jako při běžném virovém onemocnění tzn. dodržovat základní hygienická pravidla.
V současné době Ministerstvo zdravotnictví nedoporučuje cestovat do zasažených oblastí, v případě nezbytných zahraničních cest doporučuje resort zdravotnictví registraci do systému DROZD.

Dále Ministerstvo zdravotnictví doporučuje:
  • často si mýt ruce vodou a mýdlem
  • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
  • používat například i dezinfekci na ruce na bázi alkoholu
  • nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob
  • při kýchání/kašlání si zakrývat ústa kapesníkem, paží nebo rukávem – nikdy si nezakrývat ústa rukou!